Rikkeisoft 10 năm cùng nhau

Rikkeisoft quyết tâm chinh phục chứng chỉ CMMI Level 3


Năm 2021, các hoạt động thi và đánh giá chứng chỉ của Rikkeisoft diễn ra liên tục khi duy trì thành công chứng chỉ ISO 27001:2013 và chứng chỉ ISO 9001:2015. Bước sang năm 2022, Rikkeisoft đặt quyết tâm chinh phục chứng chỉ mới, chính thức khởi động và bước vào kỳ chuẩn bị đánh giá chứng chỉ quan trọng: CMMI Level 3.

 

 

Chứng chỉ CMMI là gì?

CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - Là mô hình quản lý chất lượng cho các tổ chức. Nó có thể được sử dụng để định hướng quản lý, định hướng phát triển cho một dự án, một bộ phận của tổ chức hoặc toàn bộ tổ chức đó nhằm nâng cao năng suất hoạt động. Mô hình CMMI chính là khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần mềm.

Mô hình CMMI bao gồm 5 mức độ trưởng thành (Maturity level) và 22 Vùng quy trình quan trọng (Key Process Area):

 

Các cấp độ của chứng chỉ CMMI (Nguồn ảnh: ECCI - Đơn vị đánh giá CMMI)

Rikkeisoft đang hướng tới chinh phục chứng chỉ CMMI level 3 (Defined). Tại mức độ này, quy trình được define ở mức tổ chức, dễ hiểu, mô tả rõ ràng qua các tiêu chuẩn, thủ tục, công cụ và phương pháp làm việc.

CMMI là một chứng nhận quan trọng đối với Rikkeisoft nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Đây là chứng chỉ uy tín số 1 trên thế giới dành cho công ty sản xuất phần mềm, giúp xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và những dịch vụ liên quan.

Lộ trình đánh giá CMMI level 3 của Rikkeisoft

Dự án CMMI Level 3 do Phòng quản lý chất lượng quy trình (PQA) phụ trách chính. Dự án được thành lập với mục đích chinh phục chứng chỉ CMMI mức 3, đánh giá lại mức trưởng thành của các đơn vị hỗ trợ và tạo nền tảng để tiếp tục nâng cấp, cải tiến quy trình sản xuất phần mềm tại Rikkeisoft.

Thực tế, các dự án hiện tại của Rikkeisoft đã thực hiện triển khai quy trình theo CMMI Level 3 từ 8/2020 tới nay, tuy nhiên đang triển khai áp dụng theo từng bước. Từ 1/2022, Rikkeisoft sẽ chính thức tiến hành triển khai đầy đủ quy trình theo CMMI level 3.

Ngày 1/3/2022, phòng PQA cùng đại diện các Bộ phận liên quan đã tổ chức thành công buổi Kick-off dự án CMMI level 3. Theo đó, chương trình đánh giá chứng chỉ CMMI Level 3 sẽ được triển khai tới các đơn vị thuộc dự án trong thời gian từ tháng 1/2022 đến hết tháng 11/2022. Dự kiến, tới 11/2022, chúng ta sẽ đánh giá chính thức để lấy chứng chỉ CMMI level 3.

 

 

Để chuẩn bị kỹ càng cho kỳ đánh giá CMMI Level 3, các thành viên đội dự án CMMI của Rikekisoft sẽ trải qua lộ trình 4 giai đoạn cơ bản: Chuẩn bị (Lập kế hoạch, phân tích thực trạng, đào tạo nhận thức về CMMI); Trước đánh giá (Xây dựng, xét duyệt và triển khai quy trình); Chuẩn bị đánh giá và Đánh giá chính thức.

Trong đó, phòng PQA sẽ phối hợp với các bên liên quan sẽ triển khai các hoạt động cần thiết để phát hiện các điểm chưa phù hợp của bộ quy trình hiện tại, từ đó, cải tiến, xây dựng bộ quy trình hiện tại theo tiêu chuẩn CMMI Level 3. Sau khi bộ quy trình mới được xét duyệt sẽ chính thức triển khai vào các dự án vào thực tế. Đội dự án sẽ tổ chức các khóa học online, offline và các buổi hội thảo với những chuyên gia hàng đầu về CMMI trong thời gian tới.

Việc triển khai chuẩn CMMI level 3 sẽ giúp công tác triển khai các dự án của toàn Rikkeisoft được thực hiện chuyên nghiệp, khoa học, đạt được mục tiêu release sản phẩm đúng hạn, chất lượng tốt với chi phí tối ưu và tạo nền tảng để Rikkeisoft hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng của toàn bộ công ty.

Với việc áp dụng quy trình theo CMMI, Rikkeisofter trong dự án tuân thủ quy trình chuẩn theo sự điều phối và hướng dẫn của PQA và PM dự án. Điều đó sẽ đóng góp vào quá trình từng bước nâng cao năng suất và chất lượng trong dự án, từ đó sẽ ghi điểm trong mắt khách hàng và nâng cao uy tín của Rikkeisoft trên thị trường IT.

 
Từ khóa: