Rikkeisoft 10 năm cùng nhau

Rikkei Japan gia nhập JISA


Tháng 5/2022, Rikkei Japan vui mừng thông báo vừa chính thức gia nhập vào Hiệp hội JISA. JISA viết tắt từ Japan Information Technology Services Industry Association, hay còn được gọi là Hiệp hội dịch vụ Công nghệ thông tin Nhật Bản được thành lập từ năm 1984.

JISA được thành lập với mục tiêu vì sự phát triển lành mạnh của ngành Dịch vụ Thông tin và thúc đẩy quá trình Thông tin hóa của Nhật Bản thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kinh doanh liên quan đến ngành dịch vụ thông tin để góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội.

JISA tham gia vào các hoạt động sau đây liên quan đến ngành dịch vụ thông tin.

- Nghiên cứu, điều tra về quản lý, công nghệ, môi trường, thương mại / đầu tư...

- Phát triển và tiêu chuẩn hóa công nghệ liên quan đến chất lượng, năng suất, độ tin cậy, security...

- Nâng cao cải thiện các giao dịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

- Bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT và thúc đẩy cộng đồng địa phương

- Đối ứng việc giao lưu, hợp tác đa quốc gia (WITSA, ASOCIO, v.v.) hoặc song phương 2 nước, và hỗ trợ toàn cầu hóa

- Thẩm định Privacy Mark

- Trao đổi thông tin / hợp tác với các tổ chức liên quan, bày tỏ quan điểm / tuyên bố đến Chính Phủ, v.v.

- Phổ biến kết quả hoạt động, phát hành ấn phẩm, cung cấp thông tin liên quan như đăng tin tức định kỳ

Là thành viên của JISA, các công ty có cơ hội thu thập những thông tin mới nhất về công nghệ, quản lý, thị trường, luật pháp, chính sách... được tổ chức thông qua các hoạt động của hiệp hội. Ngoài ra, công ty còn có thể tăng cường kết nối với những doanh nghiệp khác, mở rộng mối quan hệ và các cơ hội kinh doanh với những doanh nghiệp khác trong ngành, các trường Đại học, Chính Phủ, các tổ chức liên quan...

 

Từ khóa: