Rikkeisoft 10 năm cùng nhau

TRÊN ĐÀ TĂNG TRƯỞNG, RIKKEISOFT TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO


Vừa qua, Công ty Rikkeisoft đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả quy mô doanh nghiệp và nguồn lực nhân sự. Đầu năm 2019, Rikkeisoft đã mở rộng thêm chi nhánh Rikkeisoft tại Hồ Chí Minh, thành lập thêm công ty Rikkei AI, đồng thời Công ty tăng trưởng lên hơn 1000 nhân sự đi cùng với rất nhiều cơ hội mới.

Để tiếp tục cho kế hoạch tăng trưởng cho 2020, Công ty tập trung củng cố tổ chức bộ máy, hệ thống quản trị đồng thời tiếp tục mở rộng thêm các bộ phận, văn phòng chi nhánh mới tại Nhật Bản, Việt Nam và cả thị trường Quốc tế.

Trong lộ trình đó, chiều ngày 27/12/2019, Công ty Rikkeisoft đã tổ chức lễ công bố quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Đây là lần kiện toàn tổ chức bộ máy lần thứ ba trong năm 2019. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch HĐTV - anh Tạ Sơn Tùng, Tổng Giám Đốc - anh Phan Thế Dũng và lãnh đạo các bộ phận, trung tâm trực thuộc Công ty.

 

 

Theo như quyết định từ Ban Lãnh đạo, Rikkeisoft chính thức thành lập thêm Trung tâm phát triển phần mềm số 8 (Division 8) tập trung phát triển các dự án mảng tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, vận hành kể từ ngày 2/1/2020.

 

 

Bổ nhiệm anh Nguyễn Tiến Mạnh, nguyên là PM của Trung tâm phát triển phần mềm số 5, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Division 8. Điều chuyển các nhân sự theo danh sách dưới đây từ các Division khác trong Cty về Division 8 kể từ ngày 2/1/2020.

 

No

Mã nhân viên

Tên

Ngày sinh

Email

D hiện tại

1

JP2018040

Nguyễn Tiến Mạnh

1988-01-02

[email protected]

D5

2

NV0000246

Bùi Quang Huy

1991-11-21

[email protected]

D5

3

NV0000230

Trần Danh Hưng

1992-05-26

[email protected]

D5

4

NV0000364

Hoàng Văn Long

1992-11-22

[email protected]

D2

5

NV0000806

Võ Anh Tuấn

1991-08-18

[email protected]

D5

6

NV0001223

Nguyễn Đình Ngọc

1993-11-28

[email protected]

D5

7

NV0001013

Đặng Huy Hoàng

1989-09-27

[email protected]

D1

 

Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng giao cho Division tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự, tổ chức công việc, phát triển dự án và khách hàng theo đúng quy hoạch và sự phân công.

Cũng trong buổi lễ Trao quyết định tổ chức bộ máy & Bổ nhiệm cán bộ, Ban Lãnh đạo Công ty đồng thời tuyên bố và bổ nhiệm một loạt vị trí mới, chi tiết như sau:

 

Bổ nhiệm anh Trịnh Minh Dũng, nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 2, chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 2

 

Điều chuyển và bổ nhiệm anh Ngô Văn Quang, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 3 đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 2

 

Điều chuyển và bổ nhiệm anh Nguyễn Viết Hoàn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 3, đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm số 1

 

Những thay đổi mới trong đội hình Ban Lãnh đạo Công ty Rikkeisoft không chỉ truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ nhân viên mà còn hứa hẹn tạo ra những bứt phá mạnh mẽ cho Rikkeisoft trong thời gian tới.

Từ khóa: